تبلیغات
بیایید،بخوانید،ببرید - خطای چشم

با نگاه کردن به علامت مثبت و جلو عقب بردن سر از مونیتور دایره کوچکتر میچرخد.

روی علامت مثبت خیره شوید.دایره های بنفش کمرنگ تر میشوند

Admin Logo
themebox Logo