تبلیغات
بیایید،بخوانید،ببرید - روش جدید انتقال شارژ همراه اول!!!!!:::::

روش جدید انتقال شارژ همراه اول

1- از خط خودتون شماره 4448 رو شماره گیری كنید.
2- شماره فرده دریافت كننده را وارد كنید و در انتها كلید مربع را فشار دهید.

3- حالا میگه شماره رمز 8 رقمی خود را وارد كرده و در انتها كلید مربع را فشار دهید.
منظور از رمز 8 رقمی PUK 2 است.

4- مبلغ مورد نظر را جهت انتقال وارد كرده و در پایان كلید مربع را فشار دهید.

تمام شد انتقال پیدا کرد

شما میتوانید با شماره گیری 4443 رمز puk2 را تغیر دهید.

با شماره گیر 444 میتوانید به كل منو دسترسی پیدا كنید
تماس كاملا رایگان است.

استفاده از کد های میانبر (USSD)
در این روش شما با شماره گیری کد زیر می توانید مبلغ مورد نظر را به سیم کارتی دیگر منتقل کنید.(از چپ به راست بخوانید)

#شماره ی فرد دریافت کننده*مبلغ(به ریال)*شماره رمز 8 رقمی*132*

دریافت رمز : برای دریافت رمز 8 رقمی کافی است یک پیام کوتاه بدون متن به شماره ی 8910 ارسال کنید تا یک رمز 8 رقمی از طریق پیمک برای شما ارسال شود.
تغییر رمز: در صورتی که می خواهید رمز 8 رقمی خود را تغییر دهید با تلفن گویای 444 تماس بگیرید.
فراموش کردن رمز : در صورت فراموش کردن رمز می توانید با ارسال مجدد یک پیام کوتاه بدون متن به شماره ی 8910 مجددا رمز را دریافت کنید.

پس از انجام موفقیت آمیز بودن عمل انتقال، برای مشترک انتقال دهنده ی (A) و دریافت کننده ی (B) پیامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن انتقال، مبلغ انتقال یافته و اعتبار جدید ارسال می گردد.

نکات مهم :

1- دقت کنید شماره ی فرد مورد نظر را باید همراه با کد 98 بنویسید.

مثال:
#989131111111*10000*11111111*132*

2- شما می توانید در هر بار انتقال اعتبار، مبالغی بین ۱۰۰۰۰ ریال (هزار تومان) تا ۱۰۰۰۰۰ ریال (ده هزار تومان) را به شماره دیگری انتقال دهید.
3- شما باید پس از انتقال اعتبار حداقل ۵۰۰۰ ریال (500 تومان) اعتبار باقیمانده داشته باشید برای مثال جهت انتقال ۱۰۰۰۰ ریال (هزار تومان) شما باید حداقل ۱۵۰۰۰ ریال (1500 تومان) اعتبار داشته باشید.
4- کارمزد این سرویس برای هر بار انتقال 400 ریال (40 تومان) می باشد.
5- به ازای هر ۵۰۰۰ ریال(500 تومان) اعتبار انتقال یافته، ۱۵ روز از زمان اعتبار مشترک انتقال دهنده ی (A) کسر و به زمان اعتبار مشترک دریافت کننده ی (B) اضافه می گردد. برای مثال در صورت انتقال مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال (هزار تومان) مدت زمان ۳۰ روز از زمان اعتبار مشترک انتقال دهنده ی(A) کسر و به زمان اعتبار مشترک دریافت کننده ی(B) اضافه می گردد.
6- در صورتی که مشترک انتقال دهنده (A) در وضعیت خط صفر (Idle) ، قطع ، معلق (Suspend)، غیرفعال (Disable) ، لیست سیاه (BlackList) و یا سلب امتیاز(Pool) باشد امکان انتقال اعتبار وجود ندارد.

توضیح تعاریف و اصطلاحات به کار برده شده :

وضعیت خط استفاده نشده (Idle) : تلفن های همراه اعتباری با اولین تماس یا ارسال SMS فعال گردیده و تا زمانی که این اقدام توسط مشترک صورت نپذیرفته و مهلت اعتبار زمانی آن پایان نیافته باشد به عنوان تلفن همراه استفاده نشده (Idle) شناخته می شود.
معلق (Suspend): تلفن های همراه اعتباری با توجه به اعتبار موجود، در صورت اتمام مهلت زمانی اعتبار وارد وضعیت معلق (Suspend) خواهند شد.
غیرفعال (Disable) : در صورت اتمام مهلت زمانی و عدم تمدید اعتبار توسط مشترک (حداکثر طی ۲ ماه) تلفن های همراه اعتباری غیر فعال (Disable) خواهند گردید.
سلب امتیاز(Pool) : در صورت اتمام مهلت زمانی مرحله غیر فعال و عدم تمدید اعتبار توسط مشترک (حداکثر طی ۱۲ماه) تلفن های همراه اعتباری سلب امتیاز(Pool) خواهند گردید.
لیست سیاه (BlackList) : در صورتی که مشترک تلفن همراه اعتباری در وارد نمودن پین شارژ ، ۵ بار اشتباه نماید خط وی وارد لیست سیاه می شود.
قطع: در صورتی که خط مشترک در سیستم خدمات مشترکین قطع باشد.

7- در صورتی که مبلغ مورد درخواست جهت انتقال (و به تبع آن زمان اعتبار مورد انتقال ) با شرایط تعیین شده مطابقت نداشته باشد انتقال انجام نمی گردد.
8- در صورتی که با انجام انتقال اعتبار، وضعیت مشترک انتقال دهنده به دلیل کاهش اعتبار زمانی معلق (Suspend) یا غیرفعال (Disable) گردد، ابتدا به مشترک اطلاع رسانی گردیده و در صورت تایید وی انتقال انجام می گردد.
9- پس از ارسال درخواست مشترک انتقال دهنده ی (A) به شبکه، پیامی به وی ارسال می گردد تا در صورت تایید آن توسط مشترک انتقال انجام گردد.
10- در صورتی که دریافت کننده ی اعتبار (B) به علت اتمام مدت زمان اعتبار در وضعیت معلق (Suspend) باشد، مبلغ مورد نظر به اعتبار قبلی وی اضافه گردیده و زمان اعتبار انتقال یافته نیز از همان روز انجام انتقال برای وی محاسبه و وضعیت مشترک فعال می گردد.
11- در صورتی که دریافت کننده اعتبار (B) به علت اتمام مبلغ در وضعیت یکطرفه باشد، مبلغ مورد نظر به اعتبار وی اضافه گردیده و زمان انتقال یافته نیز به زمان اعتبار قبلی مشترک (B) اضافه و وضعیت مشترک فعال می گردد.
12- در صورتی که دریافت کننده ی اعتبار (B) به علت اتمام مدت زمان اعتبار در وضعیت غیرفعال (Disable) باشد، مبلغ مورد نظر به مشترک (B) منتقل گردیده و زمان اعتبار انتقال یافته نیز از همان روز انجام انتقال برای وی محاسبه می گردد.
13- در صورتی که مشترک دریافت کننده ی اعتبار (B) در وضعیت خط صفر (Idle) یا سلب امتیاز (Pool) باشد امکان دریافت اعتبار وجود ندارد.
14- در صورتی که سیم کارت مشترک دریافت کننده ی اعتبار (B) قطع باشد انتقال انجام می گردد لیکن مشترک (B) امکان دریافت پیام را ندارد.
15- در صورتی که مشترک دریافت کننده ی اعتبار (B) خاموش باشد انتقال انجام می گردد و پس از روشن نمودن تلفن همراه در صورتی که پیام ارسالی در شبکه موجود باشد پیام به وی تحویل می گردد.
16- هر یک از مشترکین تلفن همراه می توانند در طول یک روز حداکثر ۵ بار اعتبار خود را انتقال دهند.
17- حداکثر مبلغ قابل انتقال در طول یک روز ۱۰۰۰۰۰ ریال (۱۰ هزار تومان) می باشد.
18- هر یک از مشترکین تلفن همراه می توانند در طول یک ماه حداکثر ۳۰ بار اعتبار خود را انتقال دهند.
19- حداکثر مبلغ قابل انتقال در طول یک ماه ۵۰۰۰۰۰ ریال (۵۰ هزار تومان) می باشد.

Admin Logo
themebox Logo