تبلیغات
بیایید،بخوانید،ببرید - رابطه دانش­آموزان با فیلمها(جالب)

رابطه دانش­آموزان با فیلمها:

1.میخواهم زنده بمانم ---------- نمره 10!

2.بازی با مرگ ---------- ریاضی!

3.پلیس جوان ---------- نماینده کلاس!

4.محموله مهم ---------- کتاب انگلیسی!

5.ملاقات با مرگ ---------- امتحان فیزیک!

6.ملاقات بت طوطی ---------- رو به رو شدن با معلم!

7.دیوانه از قفس پرید ---------- اجازه برای بیرون رفتن از کلاس!

8.ماجراهای باور نکردن ----------- روزی که معلم نمیاد!

9.روز فرشته ---------- روزهای تعطیل!

10.لوک خوش شانس ----------- شاگرد اول!

11.بر باد رفته ---------- دانش­آموز مردودی!

12.جیب برها به بهشت نمی­روند ---------- کلاس خصوصی!

13.یه مشت دلار ----------- مدرسه غیر انتفاعی!

14.پایگاه جهنمی ----------- سالن امتحان!

15.خونه مادر بزرگه ---------- کلاس آزاد!

16.پرنده کوچک خوشبختی ----------- نمره20!

17.خواب و بیدار---------- برنامه صبحگاهی!

18.آواز قو ----------- گروه سرود!

19.گرگ و میش ---------- دعواها بعد از مدرسه!
20.عطش ------------ آبخوری مدرسه!

21.پشت پرده مه ----------- ورزش صبحگاهی!

22.با من بمان ---------- مشاور مدرسه!

23.قرمز ----------- معاون و مدیر!

24.خط قرمز ---------- در دفتر مدرسه!

25زیر خط فقر ---------- تک ماده!
Admin Logo
themebox Logo