تبلیغات
بیایید،بخوانید،ببرید - اس ام اس فلسفی از فرانسیس بیکن(شهریور89)!!!!!!

اس ام اس فلسفی از فرانسیس بیكن

جملات عارفانه و فلسفی فرانسیس بیكن

Francis Bacon از بخش اس ام اس فلسفی

بد گمانی در افكار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است كه همیشه در سپیده دم یا هنگام غروب كه نور و ظلمت به هم آمیخته است بال فشانی می كند.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

انسان دانا به جای آنكه در انتظار یك فرصت خوب در زندگی بنشیند، خود، آن را به وجود می آورد.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

همان گونه كه بچه‌ها از رفتن به تاریكی می‌ترسند، مردم نیز از مرگ هراسانند.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

مرگ، این لطف را دارد كه كاخ نیكنامی را بهره‌ی انسان می‌سازد و رشك و تنگ‌نظری كسان را نسبت به وی نابود می‌كند.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

بیان پرسشی بجا، یعنی به نیمه‌راه خردمندی رسیدن.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

پروردگار، در آغاز یك باغچه آفرید و براستی، این باغچه ناب‌ترین شادمانی‌های انسان است.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

خطاكارترین افراد كسانی هستند كه عیب دیگران را می بینند.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

آنچه مردم را دانشمند می كند، مكاتبی كه می خوانند نیست، بلكه چیزهایی است كه یاد می گیرند.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

همه چشم امید به محبت دیگران دوخته اند و بیخبر از آنند كه خود نیز می توانند عامل محبت برای دیگران باشند.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

برخی كتب را باید چشید، برخی دیگر را باید بلعید و تعداد محدودی را هم باید جوید و هضم كرد.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

در جهان هیچ عیبی آدمی را شرمگین تر از آن نمی كند كه دیگران دروغش را كشف كنند.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

مطالعه، انسان را كامل می كند، سخنرانی به او حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد، اما نوشتن، انسان را دقیق می كند.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

كتاب، سفینه ای است كه اقیانوس بیكران زمان را درمی نوردد.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

پول مانند كود است؛ نیك است در صورتی كه پراكنده باشد.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

در طبیعت و اخلاق انسان هیچ ضعف و انحرافی نیست كه با آموزش مناسب درست نشود.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

بدتر از بیماری، وسیله ی مداوای آن است.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

گشادن عقده های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد؛ یكی آنكه شادی را دو برابر می كند و دیگر آنكه غم را دو نیم می سازد. زیرا آن كس كه دوستان را در شادی خویش شریك می كند، سرور خاطرش بیشتر می شود و آن كه غم دل به یاری همراه می گوید، بار اندوه خویش را سبك تر خواهد یافت.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

بشر به طور معمول بر اساس سیرت خود فكر می كند و بر اساس دانش خود و افكار عمومی رایج سخن می گوید، اما عموماً بر مبنای عادت عمل می كند.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

انسانیت نیازمند حقیقت است.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

دوست از دوست حق گله گذاری دارد. گله گذاری دلیل دوستی و علاقه به دوام روابط نیكو است.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

سرشت و بخت یك انسان در دستان خود اوست.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

ما باید برای خوشبخت زیستن، موقعیت های مناسب ایجاد كنیم، نه اینكه در انتظار آن باشیم.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

دانش یعنی قدرت.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *
آدمی نمی تواند به طبیعت فرمان بدهد، مگر آنكه قوانین ابدی آن را بپذیرد. تنها با وجود چنین شناختی است كه طبیعت فرمانبردار آدمی می گردد.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

شعر، قسمتی از دانش بشری است.

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

Admin Logo
themebox Logo